We use cookies to provide you with the best possible experience and to analyse traffic on our website.


Find out more about managing your cookie
settings and read our Cookie Policy.

Accept

ewa
partum
muzeum

Kolejnym ważnym celem muzeum będzie wspieranie transgranicznej współpracy kulturalnej między Polską a Niemcami. Muzeum znajduje się na obszarze wiejskim na granicy obu krajów i dlatego służy jako wyjątkowa platforma wymiany artystycznej i współpracy.

Muzeum Ewy Partum, znajdujące się we wsi Dęby w Polsce, ma znaczenie historyczne w kontekście polsko-niemieckim. Przed 1945 r. wieś, znana wówczas jako Daube, znajdowała się na terytorium Niemiec i należała do powiatu Crossen/Oder w dawnym powiecie Frankfurt/Oder w Brandenburgii. Po II wojnie światowej tereny te zostały przekazane Polsce.

Na początku XX wieku budynek służył jako gospoda i sala balowa, zapewniając lokalnej społeczności Daube miejsce spotkań towarzyskich, takich jak tańce. Po 1945 r. część budynku dworu została ponownie wykorzystana jako świetlica, w której społeczność wiejska zbierała się na wesela i inne imprezy gminne.


To historyczne tło dodaje kontekstu lokalizacji muzeum, podkreślając wzajemne powiązania lokalnej społeczności z szerszymi historycznymi i kulturowymi narracjami regionu. Celem jest ponowne przekształcenie go w miejsce społecznościowe, w którym mieszkańcy i odwiedzający mogą spotykać się, spotykać ze sztuką i uczestniczyć w różnych działaniach kulturalnych.

Indywidualna biografia Ewy Partum jest ściśle związana z tym miejscem. Jako artystka z polsko-niemiecką historią, jej osobista podróż odzwierciedla wyzwania historii. Po emigracji do Berlina Zachodniego w 1982 roku z powodu sytuacji politycznej w socjalistycznej Polsce, Ewa Partum zamieszkała pomiędzy oba krajami i założyła Fundację ARTUM w budynku, który stanie się niedługo muzeum.