We use cookies to provide you with the best possible experience and to analyse traffic on our website.


Find out more about managing your cookie
settings and read our Cookie Policy.

Accept

Program

Kluczowym elementem działalności Fundacji ARTUM są również warsztaty i wydarzenia artystyczne dla społeczności lokalnych.  Zależy nam przede wszystkim na rozpowszechnianiu wiedzy o sztuce współczesnej zgodnie z ideą, że sztuka jest kluczem do wyobraźni i praktyki krytycznego myślenia. Rowniesz miejsce w naszym programie zajmuje rozwój oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży.

W kontekście współczesnego zaangażowania w twórczość Ewy Partum i/lub środowisko planujemy program rezydencji artystycznych dla artystów i naukowców, którzy chcą rozwijać swoje badania naukowe lub artystyczne nad twórczością Ewy Partum lub potencjałem regionu i jego historią. Lokalizacja w spokojnym miejscu otoczonym natura stwarzają dobre warunki do pracy w cichym otoczeniu i generowania nowej wiedzy i doświadczeń. Naszym celem jest stworzenie infrastruktury wymiany – integracyjnej platformy rozwoju dialogu lokalnego, regionalnego i ponadnarodowego.