We use cookies to provide you with the best possible experience and to analyse traffic on our website.


Find out more about managing your cookie
settings and read our Cookie Policy.

Accept

O Nas

Fundacja ARTUM zajmuje się twórczością jednych z pierwszych polskich feministycznych artystkek sztuki konceptualnej Ewą Partum. Założona w 2016 roku zajmujemy się archiwizacją, kontekstualizacją i udostępnianiem dorobku artystki zarówno badaczom, jak i publiczności. Angażuje się we współczesny dyskurs związany z jej twórczością i inicjuje, wraz z artystką, wystawy, publikacje, a także współpracę artystyczną i kuratorską.

Program Fundacji dotyczy konceptualnych i feministycznych praktyk Ewy Partum oraz odnosi się do aktualnych kwestii społecznych i politycznych. Współpracujemy ze wschodzącymi artystami, kuratorami i naukowcami oraz zapraszamy lokalną i międzynarodową publiczność do zaangażowania się w jej twórczość. Zachęcamy do nowych perspektyw i innowacyjnego podejścia.

Fundacja ARTUM nawiązuje do tradycji Galerii Adres, prywatnej galerii założonej przez artystkę w Łodzi, która istniała w latach 1972-1977. Fundacja wspiera badania nad sztuką transnarodową, konceptualną i feministyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest rzucenie światła na praktyki artystyczne i wkład artystów z tego regionu.-> Zespół