Ewa Partum

Ewa Partum

Ewa Partum jest Założycielką i Prezeską ARTUM Foundation. W latach 1963-65 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi,  a w latach 1965-70 na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuki Pięknych. Partum należy do pierwszej generacji Polskiej neo-awangardy i jest pionierką sztuki konceptualnej oraz feministycznej. W swojej praktyce artystycznej podejmuje działania z obszaru sztuki lingwistycznej,  krytyki instytucjonalnej oraz feministycznej.

Ewa Partum wskazuje na rok 1974 jako moment sformułowania swojego języka  artystycznego i przejścia od konceptualizmu do feminizmu. W 1982 roku artystka przeprowadziła się do Berlina Zachodniego gdzie kontynuuje działalność artystyczną.  W ostatnich latach artystka brała udział w wielu indywidualnych i grupowych wystawach, min. Jesteśmy w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie (1991); Wack! Art in the Feminist Revolution w MoCA Los Angeles ( 2007);  European Contemporary Art Biennale Manifesta 7 we Wloszech  (2008); re.-act. – feminism – performance art of the 1960s and 70s today w Akademie der Künste w Berlinie; REBELLE. Art and feminism 1969-2009 w Museum voor Moderne Kunst w Arnhem (2009-2010); Gender Check. Feminity and masculinity in the art of Eastern Europe in the Museum Moderne Kunst w Wiedniu (2009); Promesse du passé w Centre Pompidou w Paryzu( 2010); Intense Proximity, La Triennale at the Palais de Tokyo w Paryzu  ( 2012); 18th Sydney Biennale ( 2012-13); Bigger Splash Painting after Performance (2012-13) w Tate Modern w Londynie; Transmissions: Art in Eastern Europe and Latin America, 1960-1980 w MoMA w Nowym Jorku (2015-16).

090_33916_Druck

Berenika Partum

Dyrektorka Programowa i Wice-Prezeską Fundacji ARTUM. Ukończyła historię sztuki na Freie Universität w Berlinie oraz Culture Media Management na Uniwersytecie Muzyczno-Teatralnym w Hamburgu (M.A.). W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim organizacją i koordynacją wystaw, oraz zarzadzaniem projektami artystycznymi. Prowadziła wiele projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Autorka szeregu artykułów o sztuce współczesnej publikowanych w kraju i za granicą. Przez ponad 20 lat uczestniczyła w realizacji międzynarodowych wystaw prezentujących twórczość Ewy Partum, min. 18th Biennale of Sydney w 2012, Paris Triennale 2012, „Speaking Parts” at Raven Raw London w 2015, „Active Poetry” w TATE Modern London w 2006, „Collected Views from East or West”, Generali Foundation w 2004 w Wiedniu, „Gedankenakt ist ein Kunstakt”w Badischer Kunstverein w 2001, i wielu innych.

karolina_majewska

Karolina Majewska-Güde

Kierowniczka Archiwum Fundacji ARTUM. Badaczka sztuki i kultury, kuratorka i autorka tekstów. Absolwentka historii sztuki (UAM, Poznań) i Visual Histories (Goldsmiths College, London). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Wizualnej Humboldt-Universität zu Berlin, gdzie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą praktyki artystycznej Ewy Partum. Stypendystka MKiDN (2016). Zajmuje się wschodnioeuropejską sztuką neoawangardową, transnarodową i feministyczną historią sztuki oraz badaniami artystycznymi. Członkini Polskiej Sekcji AICA.
https://karolinamajewska.wordpress.com/bio/