ARTUM  Fundacja ewa partum museum powstała w 2016 r. Fundacja jest projektem Ewy Partum realizowanym wspólnie z zespołem historyczek i teoretyczek sztuki. Celem Fundacji jest stworzenie muzeum sztuki na terenach wiejskich, które umożliwi wprowadzenie sztuki współczesnej w obszar codzienności, tam, gdzie jest ona zjawiskiem marginalnym. Proponujemy formułę translokalnej działalności kulturowej rozumianej jako produkcja relacji, wiedzy i doświadczeń.

Naszym zadaniem jest stworzenie infrastruktury wymiany; platformy dla rozwijania dialogu i informacji o sztuce oraz edukacji poprzez sztukę. Sztuka jest kluczem do wyobraźni i praktyką krytycznego myślenia. Motto: „Akt myśli jest aktem sztuki”, będące tytułem pracy Ewy Partum, przyświeca działaniom Fundacji w obszarze artystycznym i społecznym. Fundacja współpracuje z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi artystkami i artystami oraz instytucjami realizując wspólnie projekty wystawiennicze i edukacyjne. Planujemy organizacje rezydencji artystycznych, wystaw, warsztatów i wykładów, które stanowić będą propozycję kulturalną adresowaną zarówno dla lokalnej jak i międzynarodowej publiczności. Szczególne miejsce w programie Fundacji zajmuje oferta kulturalna skierowana do okolicznej młodzieży i dzieci.